Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5827/TCHQ-GSQL năm 2013 gia hạn thời hạn tạm nhập – tái xuất lô hàng thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5827/TCHQ-GSQL năm 2013 gia hạn thời hạn tạm nhập – tái xuất lô hàng thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5827/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập – tái xuất lô hàng thiết bị

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3343/HQHCM-GSQL ngày 24/09/2013 vướng mắc trong việc gia hạn thời hạn tạm nhập – tái xuất đối với thiết bị thuê mượn của Công ty TNHH Công trình Địa chất DONG AH Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho Công ty thực hiện Dự án trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan đồng ý với nội dung đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 3343/HQHCM-GSQL dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu