Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5826/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5826/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5826/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1465/HQHT-NV ngày 11/9/2013 của đơn vị về thủ tục tạm nhập, tái xuất máy móc, thiết bị thực hiện dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7461/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2010 trả lời đơn vị, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn chung về kiểm tra chất lượng đối với máy móc, thiết bị tạm nhập để thực hiện dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; máy móc, thiết bị hướng dẫn tại công văn này không bao gồm xe máy chuyên dùng tạm nhập khẩu.

Trường hợp xe máy chuyên dùng tạm nhập khẩu để thi công công trình của các doanh nghiệp đầu tư, liên doanh nước ngoài không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, do đó phải kiểm tra chất lượng theo quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 và các Thông tư sửa đổi, của Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu hoặc tạm nhập tái xuất: cần phải thực hiện kiểm soát theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ (về tăng cường quản lý kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ máy móc thiết bị của doanh nghiệp), Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (về tạm ngừng nhập khẩu máy móc thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do các nước công bố loại bỏ) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ có liên quan.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu kỹ các văn bản quy định hiện hành và hướng dẫn của Tổng cục để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu