Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5973/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch khi cung ứng (tái xuất) dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế

Công văn 5973/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch khi cung ứng (tái xuất) dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 5973/TCHQ-GSQL
V/v: Sử dụng tờ khai hàng hóa XK PMD khi cung ứng (tái xuất) dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.
Trả lời công văn số 2468/TCT-KTNB ngày 01/08/2013 của Tổng cục Thuế về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Trên cơ sở hồ sơ tái xuất và nội dung quy định tại Điều 3, chương I Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, điểm c, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp các công ty cung ứng dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế neo đậu tại cảng biển Việt Nam theo loại hình xuất khẩu phi mậu dịch là chưa phù hợp.
2. Căn cứ hồ sơ gửi kèm công văn số 2468/TCT-KTNB ngày 01/08/2013 của Tổng cục thuế, cụ thể tại tờ khai số 01/XC13-PMD ngày 05/01/2009 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV II-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và tờ khai số 10 XCU/TB-PMD ngày 09/20/2009 tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV III-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì Công ty TNHH TM & DV Xích Đạo (người được ủy quyền là ông Đặng Hà Lâm, chứng minh thư số 321170107 cấp ngày 27/02/2007 tại công an Bến Tre) là đối tượng làm thủ tục tái xuất hàng hóa (dầu nhờn) cho tàu M/V BAO YUN DA và tàu MV SHENG HO.
Do vậy, trên tờ khai hải quan nêu trên không thể hiện việc Công ty TNHH Exxon Mobil Việt Nam bán dầu nhờn (tái xuất) cho tàu M/V BAO YUN DA và tàu MV SHENG HO và ủy quyền cho Công ty TNHH TM & DV Xích Đạo làm thủ tục xuất khẩu (tái xuất) hàng hóa.
Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Thuế được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu