Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6013/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Công văn 6013/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Email In PDF.
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 6013/TCHQ-TXNK
V/v: Xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.
Trả lời công văn số 948/HQBĐ-NV ngày 16/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định báo vướng mắc trong việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Công ty TNHH Đầu tư và XNK Trung Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tại Phụ lục I - Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định: "Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp" thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư:
Tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ và khoản 7 Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định miễn thuế đối với thiết bị máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
Căn cứ quy định trên, thì dự án xây dựng Nhà máy sản xuất và tinh luyện hợp kim sắt titan không phải là thép hợp kim nên không thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP. Do vậy, không được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu khi nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định cho dự án.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu