Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6252/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6252/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6252/TCHQ-TXNK
V/v thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 


Kính gửi:

- Cục Hải quan Đồng Nai;
– Công ty TNHH Muto Việt Nam.
(Số 2, Đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số 185/MTVN-XNK/2013 ngày 04/9/2013 của Công ty TNHH Muto Việt Nam và công văn số 2115/HQĐNa-TXNK ngày 16/10/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc vướng mắc thuế bảo vệ môi trường, tiếp theo công văn số 5471/TCHQ-TXNK ngày 16/9/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, người nộp thuế có số tiền thuế bảo vệ môi trường nộp thừa sẽ được xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 24 và Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, căn cứ Điều 1 Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp bao bì nhập khẩu đã được thông quan theo quy định của pháp luật thì người nhập khẩu bao bì không được kê khai lại để được áp dụng đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường”.

Đối chiếu với trường hợp Công ty TNHH Muto Việt Nam, nếu bao bì nhập khẩu của công ty đã được thông quan theo quy định thì số bao bì đã thông quan này không được kê khai lại để được áp dụng đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Muto Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu