Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6255/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6255/TCHQ-TXNK năm 2013 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6255/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013

 


Kính gửi:

Công ty cổ phần thủy sản Anh Minh.
(Đ/c số 146 Lê Lai – Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng)

 

Tổng cục Hải quan nhận được đơn khiếu nại số 081013/AM ngày 08/10/2013 của Công ty cổ phần thủy sản Anh Minh khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế mặt hàng cá nục và cá cam, xuất xứ Nhật Bản nhập khẩu theo tờ khai số 11111/NKD ngày 03/7/2013 và tờ khai số 11112/NKD ngày 03/7/2013 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công – Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 2002/QĐ-GQKN ngày 27/9/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật Khiếu nại; Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Hồ sơ nhập khẩu: Hợp đồng, invoice, vận tải đơn,…

- Chứng từ thanh toán.

- Các chứng từ tài liệu khác có liên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bản sao chứng từ tài liệu nêu trên có dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu này) và gửi về Tổng cục Hải quan trong thời gian 07 ngày kể từ ngày ban hành công văn này để được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổ sung hồ sơ thì Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thủy sản Anh Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu