Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6291/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý thuế của nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6291/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý thuế của nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6291/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng NSXXK

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2910/HQBRVT-TXNK ngày 10/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo về việc xử lý thuế của nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu của Công ty cổ phần SX & Đầu tư Hoàng Gia; Vấn đề này, ngày 07/10/2013 Bộ Tài chính đã có công văn số 13414/BTC-TCHQ hướng dẫn bổ sung công văn số 1239/BTC-TCHQ ngày 23/01/2013. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nghiên cứu thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu