Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1965/QLCL-TTPC
V/v triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 


Kính gửi:

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Ngày 17/7/2013, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có Văn bản số 1210/QLCL-TTPC V/v triển khai thực hiện Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT trong đó có hướng dẫn các chi cục thực hiện một số nội dung quy định trong thông tư như: Tên gọi Bộ phận tham mưu, tiêu chuẩn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, trình tự, thủ tục cấp thẻ và trang, sắc phục, phù hiệu công chức thanh tra chuyên ngành.

Để công tác thanh tra chuyên ngành hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và thống kê được số công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của các chi cục được đề nghị cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị các chi cục:

1. Tổng hợp danh sách và lập hồ sơ các công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành gửi về Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị cấp thẻ công chức thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT.

2. Chủ động mua sắm trang phục và phù hiệu cho công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo quy định tại các Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 16 Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT.

3. Gửi danh sách các công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của chi cục đề nghị Bộ trưởng cấp thẻ về Cục để tổng hợp lực lượng công chức thanh tra chuyên ngành tại địa phương.

4. Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT báo cáo Cục để kịp thời có biện pháp giải quyết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Thanh tra Bộ (để báo cáo);
– Các PCT (để biết);
– Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu