Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6611/TCHQ-VNACCS năm 2013 thúc đẩy đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu do Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành

Công văn 6611/TCHQ-VNACCS năm 2013 thúc đẩy đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu do Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS ban hành

Email In PDF.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 6611/TCHQ-VNACCS 
V/v thúc đẩy đăng ký người sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS cho các doanh nghiệp XNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện kế hoạch triển khai thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã có công văn số 640/CNTT-CNTT ngày 27/09/2013 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện việc đăng ký người sử dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn từ ngày 07/10/2013. Tiếp đó, ngày 25/10/2013 Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 6277/TCHQ-VNACCS trong đó nêu rõ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn thực hiện việc đăng ký người sử dụng theo công văn số 640/CNTT-CNTT đối với những doanh nghiệp chưa kịp đăng ký trước ngày 15/11/2013 thì tiếp tục tổ chức đăng ký để tham gia chạy thử ở giai đoạn tiếp theo.

Sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong giai đoạn chạy thử hệ thống là rất cần thiết để làm quen và sử dụng thành thục các chức năng hệ thống, các quy trình nghiệp vụ khi thực hiện thủ tục hải quan. Điều này có ý nghĩa quyết định tới sự thành công khi triển khai chính thức Hệ thống VNACCS sau này. Tuy nhiên qua 01 tháng triển khai thực hiện công văn số 640/CNTT-CNTT số lượng doanh nghiệp đã đăng ký đến thời điểm hiện nay còn rất hạn chế so với tổng số các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hoạt động trên địa bàn của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Vì vậy, Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Khẩn trương chỉ đạo các Chi cục, các phòng, ban thuộc Cục thúc đẩy công tác tuyên truyền và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký người sử dụng. Mục tiêu là đạt tối đa các doanh nghiệp tham gia vào giai đoạn chạy thử, làm tiền đề để triển khai thực tế sau này;

- Việc đăng ký người sử dụng theo công văn số 640/CNTT-CNTT cần liên tục được thực hiện đối với các doanh nghiệp mới tham gia cho tới khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính hoặc văn bản hướng dẫn thay thế của Tổng cục Hải quan.

Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– TCT và các phó TCT (để báo cáo);
– Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT&TK

Nguyễn Mạnh Tùng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 17:28 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu