Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 9392/VPCP-KTN năm 2013 về xuất khẩu đá xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 9392/VPCP-KTN năm 2013 về xuất khẩu đá xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9392/VPCP-KTN
V/v xuất khẩu đá xây dựng

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 1743/BXD-VLXD ngày 20 tháng 8 năm 2013 và số 1913/BXD-VLXD ngày 12 tháng 9 năm 2013), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (công văn số 6666/UBND.VP ngày 25 tháng 9 năm 2013) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (công văn số 88/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2013) về việc xuất khẩu đá xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu, giải quyết đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định về việc xuất khẩu đá xây dựng tại các công văn nêu trên theo thẩm quyền và quy định hiện hành, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
– UBND các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH;
– Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu