Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 9380/VPCP-PL năm 2013 thông báo ý kiến của Thủ tướng về đính chính văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 9380/VPCP-PL năm 2013 thông báo ý kiến của Thủ tướng về đính chính văn bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9380/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của TTg về đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 7341/BTP-TGPL ngày 22 tháng 10 năm 2013 về việc đính chính Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc đính chính Phụ lục kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký văn bản đính chính đối với Phụ lục kèm theo Quyết định nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– TTg, các PTTg (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, PL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Kiều Đình Thụ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu