Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 6619/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện nội dung công văn 6050/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 6619/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện nội dung công văn 6050/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 6619/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện nội dung công văn 6050/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 15/10/2013 Tổng cục Hải quan có công văn số 6050/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu đề xuất xây dựng Danh mục rủi ro về giá hàng nhập khẩu và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/10/2013. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay có một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa báo cáo về Tổng cục Hải quan theo chỉ đạo tại công văn nêu trên. Qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã gửi về Tổng cục Hải quan thấy nội dung báo cáo chưa đúng theo yêu cầu của công văn số 6050/TCHQ-TXNK nêu trên. Cụ thể tại mẫu số 01:

- Không có mức giá đề xuất (tại cột đề xuất mức giá);

- Không có thông tin khác ngoài thông tin GTT01 hoặc nếu có như thông tin giá bán trong nước: không ghi cụ thể mức giá, giá quy đổi, địa chỉ khảo sát;

- Thông tin tra cứu Internet: không ghi cụ thể mức giá, địa chỉ tra cứu/khảo sát;

- Cơ sở đề xuất: không ghi cơ sở đề xuất hoặc không ghi chi tiết, cụ thể thông tin sử dụng và cách tính toán để xây dựng mức giá đối với từng dòng hàng đề xuất,…

- Không gửi file excel vào địa chỉ email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Để đảm bảo việc xây dựng mức giá kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế nhập khẩu đúng tiến độ và chất lượng, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Đối với các đơn vị Hải quan chưa có báo cáo thì khẩn trương thực hiện theo đúng các nội dung yêu cầu tại công văn số 6050/TCHQ-TXNK nêu trên.

2. Đối với các đơn vị Hải quan đã có báo cáo: rà soát lại báo cáo đã gửi Tổng cục Hải quan để khắc phục các tồn tại đã nêu trên, hoàn thiện lại báo cáo theo đúng yêu cầu của công văn số 6050/TCHQ-TXNK.

3. Hồ sơ gửi kèm báo cáo phải có đầy đủ các thông tin chi tiết kèm theo như: khi tra cứu GTT01 phải có bản in thông tin chi tiết tờ khai; thu thập thông tin internet phải có địa chỉ, có bản in thông tin tra cứu giá; khảo sát giá thị trường phải có phiếu khảo sát,…;

4. Ngoài các mặt hàng nêu tại công văn số 6050/TCHQ-TXNK đề nghị rà soát Danh mục rủi ro về giá hàng nhập khẩu cấp Cục và tình hình thực tế nhập khẩu tại địa phương để đề xuất xây dựng bổ sung những mặt hàng có nghi vấn gian lận về trị giá tính thuế.

Báo cáo việc thực hiện điểm 1,2,3,4 nêu trên về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/11/2013

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – TG (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Lưu Mạnh Tưởng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu