Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 9522/VPCP-KGVX năm 2013 tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 9522/VPCP-KGVX năm 2013 tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 9522/VPCP-KGVX
V/v tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 


Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Bộ Quốc phòng;
– Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4199/LĐTBXH-NCC ngày 06 tháng 11 năm 2013 về báo cáo việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của một số tổ chức và cá nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến:

Các Bộ: Quốc phòng, Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các địa phương trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, bảo đảm tính khoa học, chính xác.

Bộ Công an chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương trong việc xử lý kịp thời các hành vi trục lợi trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng CP, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, NC, V.III;
– Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu