Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1141/GSQL-GQ2 năm 2013 hoàn thuế hàng tạm nhập để tân trang, sửa chữa sau đó tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 1141/GSQL-GQ2 năm 2013 hoàn thuế hàng tạm nhập để tân trang, sửa chữa sau đó tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Email In PDF.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1141/GSQL-GQ2
V/v hoàn thuế hàng tạm nhập để tân trang, sửa chữa sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3931/HQHCM-TXNK ngày 07/11/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế hàng tạm nhập để tân trang, sửa chữa sau đó tái xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 15256/BTC-TCHQ về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Minh Luân.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15256/BTC-TCHQ dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
– Lưu: VT, GQ2 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Đình Kính


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]om
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu