Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1142/GSQL-GQ3 năm 2013 vướng mắc thực hiện công văn 12485/BTC-TCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 1142/GSQL-GQ3 năm 2013 vướng mắc thực hiện công văn 12485/BTC-TCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Email In PDF.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1142/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1565/HQĐT-NV ngày 04/11/2013, công văn số 1388/HQĐT-NV ngày 09/10/2013 và công văn số 1333/HQĐT-NV ngày 02/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan hiện đang phối hợp với Tổng cục Thuế để báo cáo Bộ xử lý các nội dung vướng mắc liên quan thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT của Bộ Tài chính. Trước mắt đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 12485/BTC-TCT dẫn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, GQ3 (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu