Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 1159/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 1159/GSQL-TH năm 2013 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Email In PDF.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 1159/GSQL-TH
V/v vướng mắc các C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 


Kính gửi:

Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên.
(Đ/c: Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)

 

Trả lời công văn số 09112013/CV ngày 9/11/2013 của Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên về việc vướng mắc các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo công văn số 3890/BCT-XNK ngày 29/4/2011 của Bộ Công Thương, công văn số 2076/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011 và công văn số 573/GSQL-TH ngày 13/12/2011 thì C/O mẫu E dẫn trên thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba.

Do đó, C/O mẫu E có số tham chiếu trên không đáp ứng quy định tại Hiệp định và hướng dẫn nêu trên thì lô hàng nhập khẩu không đủ điều kiện hưởng ưu đãi ACFTA.

2. Về việc xử lý C/O mẫu E cấp lỗi và C/O mẫu E cấp thay thế:

- Đối với C/O mẫu E, việc xử lý C/O có lỗi được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Phụ lục 2 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương.

- Hiệp định ACFTA không có quy định cấp thay thế đối với C/O mẫu E có lỗi. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc gửi trực tiếp đến Tổng cục Hải quan thư xác nhận/thông báo việc cấp mới thay thế cho C/O mẫu E có lỗi thì Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp và có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– Cục HQ TP.Hải Phòng (để thực hiện)
– Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu