Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 7162/TCHQ-TXNK về thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7162/TCHQ-TXNK về thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7162/TCHQ-TXNK
V/v thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 


Kính gửi:

Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.
(Đ/c: 19 Điện Biên Phủ, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và trân trọng phúc đáp thư đề ngày 7/11/2013 về việc đề nghị hướng dẫn khai báo giá bán của máy móc nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định được miễn thuế sau đó bán thanh lý của Công ty TNHH Mascot Việt Nam như sau:

- Trường hợp máy móc được bán cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theo tờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế), được quy định cụ thể khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp máy móc xuất khẩu bán cho doanh nghiệp nước ngoài thì trị giá tính thuế là giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất (giá FOB, giá DAF) không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F) phù hợp với các chứng từ liên quan. Giá bán thực tế tại cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu, được quy định tại Điều 10 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Một lần nữa, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam lời chào trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
– TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
– Công ty TNHH Mascot Việt Nam (để biết);
(Đ/c: Khu Công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)
– Lưu: VT, TXNK – TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu