Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 4216/BNN-TH năm 2013 thực hiện Nghị định 43/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4216/BNN-TH năm 2013 thực hiện Nghị định 43/2011/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 4216/BNN-TH
V/v thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 


Kính gửi:

- Các Tổng cục; Vụ; Cục; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ;
– Các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia; Nước sạch & Vệ sinh môi trường;
– Các Ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi;
– Báo Nông nghiệp Việt Nam; Tạp chí Nông nghiệp và PTNT.

 

Theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông báo số 3221/BTTTT-ƯDCNTT ngày 30/10/2013 về việc thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:

1. Đăng ký bổ sung các tên miền cấp 4 cho trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện thống nhất là: tendonvi.mard.gov.vn. Các đơn vị chưa có tên miền đúng quy định, đề nghị đăng ký bổ sung tên miền với Trung tâm Tin học và Thống kê;

2. Thời gian cập nhật các văn bản pháp luật do Bộ ban hành lên trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử không quá 2 ngày kể từ ngày ban hành;

3. Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học, ngoài việc cung cấp tên chương trình, đề tài, đề nghị cung cấp báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai áp dụng của chương trình, đề tài trên trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử;

4. Đề nghị các đơn vị tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Các đơn vị đã xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên đây và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (Trung tâm Tin học và Thống kê) vào trước ngày 31/12/2013./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– TT Tin học & TK;
– Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu