Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 7399/TCHQ-TXNK năm 2013 phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 7399/TCHQ-TXNK
V/v phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nội.

Trả lời công văn số 3669/HQHN-TXNK ngày 21/11/2013 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xử lý phạt chậm nộp thuế của Ban quản lý dự án 18. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc tính phạt chậm nộp thuế đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 01/7/2007 Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan có các công văn số 17428/BTC-TCHQ ngày 22/12/2011; công văn số 8131/TC-TCT ngày 27/8/2001; công văn số 2230/TCHQ-KTTT ngày 24/5/2006 hướng dẫn thực hiện. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu