Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 2125/TTg-KTN năm 2013 hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Email In PDF.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 2125/TTg-KTN
V/v hình thức vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 10489/BGTVT-ĐTCT ngày 02 tháng 10 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 15046/BTC-QLM ngày 04 tháng 11 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8994/BKHĐT-KCHTĐT ngày 07 tháng 11 năm 2013), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 8211/NHNN-TD ngày 05 tháng 11 năm 2013) về việc không cấp bảo lãnh Chính phủ cho Nhà đầu tư vay vốn đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Do tầm quan trọng và cấp bách của dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, đồng ý Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo Doanh nghiệp dự án chuyển hình thức vay vốn nước ngoài bằng hình thức vay vốn của các ngân hàng thương mại trong nước, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư của Dự án; đồng thời rà soát, phê duyệt lại Hợp đồng đã ký kết với Doanh nghiệp dự án cho phù hợp với cơ cấu nguồn vốn của Dự án, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

2. Việc lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện Dự án theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

3. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân hai tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên chỉ đạo Doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng dự án đã ký kết./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Thủ tướng;
– Các Phó TTgCP;;
– Các Bộ: KH&ĐT, TC;
– Ngân hàng Nhà nước VN;
– UBND tỉnh Khánh Hòa;
– UBND tỉnh Phú Yên;
– VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
– Lưu: VT, KTN (3b).Hong (29b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu