Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 8196/TCHQ-TXNK năm 2013 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Email In PDF.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8196/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Định.

Về việc đề nghị xóa nợ thuế đối với Công ty cổ phần XNK Bình Định (số tiền 701.820.000 đồng) theo quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/03/2010 của Bộ Tài chính, do có vướng mắc liên quan trong việc xác định số vật tư hàng hóa bàn giao tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp nên trường hợp của Công ty chưa đủ cơ sở để xử lý xóa nợ thuế.

Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, ngày 02/12/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 179/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007 có hiệu lực từ ngày 17/01/0214. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Bình Định căn cứ các quy định tại Thông tư này lập và thẩm định hồ sơ xóa nợ, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xóa nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Định được biết và thực hiện./.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu