Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 5194/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 5194/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Email In PDF.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 5194/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

 


Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn
(Địa chỉ: Tòa nhà V, Khu đô thị mới Him Lam, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 1244/CV-NSG-TCHC ngày 06/12/2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó kể từ ngày này, khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hoạt động lao động ở doanh nghiệp đó; khi chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. Mặt khác, theo quy định tại Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật lao động; thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung công văn số 1244/CV-NSG-TCHC ngày 06/12/2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chỉ có trách nhiệm chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho bà Lương Thị Ngọc Hương đối với thời gian làm việc của bà Hương tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn biết, thực hiện./.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– TTr Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu