Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Công văn 32/QLCL-TTPC năm 2014 cung cấp thông tin năng lực quản lý do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Email In PDF.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 32/QLCL-TTPC
V/v cung cấp thông tin năng lực quản lý

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 


Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Cục;
– Các phòng ban thuộc Cục.

 

Để có thông tin đầy đủ về “Năng lực quản lý” của các đơn vị/Phòng ban thuộc Cục để đăng tải trên trang thông tin của Cục, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị/ Phòng ban thuộc Cục cung cấp một số thông tin như sau:

TT

Nội dung thông tin

Số người

Ghi chú

I. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

1

Về phân tích/ Đánh giá rủi ro

 

Được cấp chứng chỉ đào tạo

2

Về HACCP/ HACCP audit

 

Được cấp chứng chỉ đào tạo 01 loại hoặc cả 02(được tính là 1)

3

Về Thanh tra chuyên ngành

 

Có chứng chỉ thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Chính phủ cấp

4

Về hệ thống đảm bảo chất lượng (ISO 9000; ISO 22000; ISO 17025)

 

Được cấp chứng chỉ đào tạo một loại hoặc cả ba (được tính là 1)

5

Khác

 

Ghi cụ thể

II. Kỹ năng hỗ trợ

1

Tin học

 

 

1.1

Tin học cơ bản

 

Tin học văn phòng/ứng dụng

1.2

Tin học nâng cao

 

Đại học trở lên

2

Tiếng Anh

 

 

2.1

Tiếng Anh cơ bản

 

Có chứng chỉ A, B, C hoặc tương đương

2.2

Tiếng Anh nâng cao

 

Đại học trở lên

Yêu cầu các đơn vị báo cáo về Cục bằng văn bản và gửi bản điện tử theo địa chỉ Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước ngày 10/01/2014.

 


 

Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Như Tiệp


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu