Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 4503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

Công văn 4503/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 4503/VPCP-KTTH
V/v: Bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn số 1220/BXD-KHTC ngày 02 tháng 6 năm 2014; của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam tại văn bản số 56/VNCC-HĐTV ngày 21 tháng 4 năm 2014; ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 2844/BTC-TCDN ngày 06 tháng 3 năm 2014) về việc phê duyệt bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Đồng ý Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam sử dụng số tiền 85.592.058.174 đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Tổng công ty để bổ sung vốn điều lệ. Giao các Bộ: Xây dựng, Tài chính hướng dẫn cụ thể theo quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, ĐMDN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).25
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu