Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số

Công văn 2576/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số

Email In PDF.
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------
Số: 2576/LĐTBXH-LĐTL
V/v: Xác định chênh lệch trả thưởng đối với công ty xổ số
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 8333/BTC-TCNH ngày 24/6/2014 của Bộ Tài chính về xác định chênh lệch trả thưởng để tính quỹ tiền lương đối với công ty xổ số, sau khi nghiên cứu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH, số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý, công ty xổ số loại trừ chênh lệch trả thưởng thực tế trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề ảnh hưởng đến lợi nhuận thực hiện của công ty. Hiện nay, việc xác định các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí trả thưởng,... đối với công ty xổ số được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Vì vậy, để bảo đảm thống nhất trong việc xác định các chỉ tiêu tài chính đối với công ty xổ số, đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn công ty xổ số xác định chênh lệch trả thưởng để loại trừ khi tính quỹ tiền lương đối với người lao động và viên chức quản lý.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với phương án xác định chênh lệch trả thưởng để tính quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản lý công ty kinh doanh xổ số kèm theo công văn số 8333/BTC-TCNH ngày 24/6/2014 của Bộ Tài chính.
Đề nghị quý Bộ nghiên cứu hướng dẫn các công ty xổ số thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu