Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật doanh nghiệp Thông báo 415/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án xử lý đối với Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An

Thông báo 415/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phương án xử lý đối với Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 415/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ ĐỐI VỚI DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM, TỈNH LONG AN
Ngày 13 tháng 10 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
1. Đồng ý Bộ Công Thương thành lập Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC), Tổng công ty Giấy Việt Nam để giải quyết những tồn tại của Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hướng dẫn các thủ tục khoanh nợ, giãn nợ theo quy định; hướng dẫn hạch toán các khoản nợ, chênh lệch tỷ giá để hạn chế ảnh hưởng đến tình hình tài chính của chủ đầu tư, đồng thời hướng dẫn giải ngân số tiền còn lại của khoản 107 tỷ đã cấp cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam xử lý những tồn tại của Dự án trên cùng với việc cổ phần hóa Tổng công ty Giấy Việt Nam theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc phát sinh.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- TTgCP,các PTTg;
- Các Bộ: CT, TC, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Long An;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- TCTy ĐT&KDVNN (SCIC);
- Công ty mua bán nợ-Bộ Tài chính (DATC);
- TCTy Giấy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu