Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thương mại Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và ký Nghị định Thư sửa đổi một số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến Thương mại hàng hóa

Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và ký Nghị định Thư sửa đổi một số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến Thương mại hàng hóa

Email In PDF.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 168/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ

HIỆP ĐỊNH KINH TẾ ASEAN LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA

---------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn số 189/TTr-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đồng ý Dự thảo Nghị định thư sửa đổi một số Hiệp định kinh tế ASEAN liên quan đến Thương mại Hàng hóa.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Công Thương ký Nghị định thư sửa đổi nêu trên tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN hẹp (AEM Retreat) dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 03 năm 2013.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Y tế, Tài chính, KHĐT, TTTT, TNMT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Các Vụ: KGVX, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).ĐH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu