Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thương mại Quyết định 32/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu

Quyết định 32/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu

Email In PDF.

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 32/2008/QĐ-BCT NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2008 

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY ĐỊNH ĐỊA BÀN XA CẢNG QUỐC TẾ TIẾP NHẬN XĂNG DẦU VÀ MỨC THÙ LAO ĐẠI LÝ BÁN XĂNG, DẦU

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về điều hành kinh doanh xăng dầu thời gian tới;

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%; Quyết định số 1186/2004/QĐ-BTM ngày 23 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ Thương mại về ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%; Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về quy định mức thù lao đại lý bán xăng dầu; Quyết định số 1079/2004/QĐ-BTM ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 0676/2004/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về quy định mức thù lao đại lý bán xăng dầu và Quyết định số 2645/2005/QĐ-BTM ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về thù lao kinh doanh mặt hàng xăng.

Điều 2. Địa bàn tiêu thụ, mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất chế biến xăng dầu thỏa thuận thống nhất với bên đại lý (tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh xăng dầu) ghi trong hợp đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ; Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, sản xuất chế biến xăng, dầu; các tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Cẩm Tú

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 15 Tháng 8 2009 09:29 )  

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu