Home VĂN BẢN PHÁP LUẬT Luật thương mại Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Công văn 2823/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Email In PDF.
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 2823/VPCP-KTTH
V/v: Giới hạn thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch 2014 - 2015 của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

 

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại văn bản số 855/UBND-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2014 về việc giới hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch giai đoạn 2014 - 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước kế hoạch năm 2014 - 2015 của tỉnh Sơn La để thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại văn bản nêu trên.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được giới hạn nêu trên.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTN, V.III, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

TIÊU ĐIỂM

HÌNH ẢNH CÔNG TY LUẬT HOÀNG MINH

LUẬT HOÀNG MINH

BÀI VIẾT


TRỤ SỞ CÔNG TY

Địa chỉ       : Tầng 5, số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 024.3974 3442 - 024.39743449 - 024.22019779  -  Fax : 024.3974 3449
Hotline      : Ls. Tống Thủy - 098 3399 304 / Ls. Kim Dung - 090 616 3368 (24/24)

Emai          : [email protected]  [email protected]
Website    : http://www.luathoangminh.com  http://www.hoangminhlaw.com

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

Địa chỉ: P708 D1-CT2 Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: Ls. Tống Văn Thủy – 0983399304. Ls.  Hoàng Kim Dung 0906163368
Emai : info@luathoangminh.com - lua[email protected]
Websitehttp://www.luathoangminh.com -  http://www.hoangminhlaw.com

Công ty người mẫu