Có được tự ý bán tài sản chung của vợ chồng? Vợ chồng tôi cùng mua mảnh đất và thống nhất là đứng tên chồng tôi. Do điều kiện công việc tôi phải đi xa nhà 6 năm, chồng tôi đã bán một nửa mảnh đất mà không nói với tôi. Sau đó chồng tôi bị bệnh qua đời. Việ

In

Có được tự ý bán tài sản chung của vợ chồng? Vợ chồng tôi cùng mua mảnh đất và thống nhất là đứng tên chồng tôi. Do điều kiện công việc tôi phải đi xa nhà 6 năm, chồng tôi đã bán một nửa mảnh đất mà không nói với tôi. Sau đó chồng tôi bị bệnh qua đời. Việc chồng tôi tự ý bán đất như vật có đúng pháp luật hay không? Nay tôi muốn đòi lại diện tích đất mà chồng tôi đã bán có được hay không?

 

Đáp: Vì mảnh đất trên do hai vợ chồng bạn mua trong thời kỳ hôn nhân nên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp chung của cả hai vợ chồng bạn. Do mảnh đất trên là tài sản chung hợp nhất nên cả hai vợ chồng bạn đều có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung này (Điều 219 Bộ luật Dân sự năm 2005). Vì vậy, chồng bạn không thể tự mình tiến hành thủ tục chuyển nhượng, tặng cho… mà không có sự đồng ý của bạn được. Trường hợp chồng bạn vẫn tiến hành thủ tục chuyển nhượng, tặng cho mà không có sự đồng ý của bạn thì hợp đồng không có giá trị pháp lý.

Trong trường hợp của ban, chồng bạn đã chuyển nhượng một nửa phần giá trị mảnh đất trong khối tài sản chung hợp nhất của hai vợ chồng bạn khi chưa có sự đồng ý của bạn và cũng không có văn bản thỏa thuận chia tài sản chung có chữ ký của cả hai vợ chồng (nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết – Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000) là trái quy định của pháp luật.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn có thể làm đơn khiếu kiện ra Tòa án yêu cầu hủy hợp đồng (giao dịch) mua bán đất trái pháp luật giữa chồng bạn với phía mua đất, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bạn và các bên mua bán phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: